Burung Bertasbih

Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Q 34:10

Tumbuhan Menghiasi

"Dan Kami lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Q 22:5

Kejadian Burung

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia maha Melihat segala sesuatu." (Q 67:19)

Kepahlawanan Kuda

Maka ia (Nabi Sulaiman AS) berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Q 38:32"

Serigala

Berkata Nabi Ya'qub AS: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu berlengah daripadanya." Q 12:13

Thursday, January 21, 2016

al-Ijtihad al-Ta'lili (الإجتهاد التعليلي )

 ملخص عن الإجتهاد التعليلي 

(التعليل في فتاوى الصحابة)
1.   بعد انتهى عصر النصوص وظهور وقائع جديدة بحاجة إلى اجتهاد وتطبيق أحكام شريعة عليها.
2.   فانبرى لذلك صحابة رسول الله (ص) في تعقيب النصوص والإجتهاد بالمقايسة عليها. فمنهم المقل ومنهم المكثر ومما لا شك فيه أن معرفة الأشباه والنظائر ومقايسة حكم على حكم.
3.   فالصحابة مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها.
4.   أن القياس الذي أخذوا فيه لا بد له من علة شرعية أدت إلى الحكم الشرعي في الوقائع المنصوص عاليها، فيجب حمل نفس الحكم على ما استجد من أحكام.
5.   أمثال مسائل التعليل عند الصحابة في كتب الأصول:
‌أ.       دليل على القياس بشكل مباشرة على التعليل ليس واضحا كحديث معاذ و كرسالة عمر لأبي موسى الأشعري
‌ب. الوقائع التي كثرت عليها الإعتراضات حتى إعتبرها البعض أنها من النص وليست من القياس
‌ج.  الوقائع القياسية التي يصعب فيها معرفة التعليل
‌د.     لم تصل إلى مرحلة الصحة المقطوع بها

Wednesday, January 13, 2016

Pengenalan Ilmu Ta'lil al-Ahkam

Pengenalan Ta'lil al-Ahkam (تعليل الأحكام)

Kajian 'illah hukum dalam teori qiyas menerangkan nilai-nilai falsafah hukum Islam dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Ta'lil qiyas berhubung rapat dengan hukum nas al-Quran. Manakala metode qiyas digunakapai untuk mencari 'illah sesuatu hukum.

Imam Syafi'i mengatakan setiap peristiwa atau permasalahan atau isu yang dihadapi oleh seseorang muslim, penyelesaiannya pasti akan ditemui di dalam al-Quran. Beliau juga menyatakan bahawa di dalam al-Quran telah diterangkan secara terperinci hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah dan perkahwinan, manakala hukum atau prinsip dasar di dalam hukum yang berkaitan dengan harta, ekonomi, perjanjian, kenegarran dan antarabangsa atau dengan lebih khusus aspek mu'amalah.

Ijtihad diperlukan di setiap zaman dan peredarannya. Ini kerana secara fitrah wujud perubahan dalam kehidupan seharian dan perkembangan sosial. Ini berlaku selari dengan kemajuan ketamadunan dan peradaban manusia serta teknologi dan maklumat.

(Gambar sekadar hiasan)