Burung Bertasbih

Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Q 34:10

Tumbuhan Menghiasi

"Dan Kami lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Q 22:5

Kejadian Burung

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia maha Melihat segala sesuatu." (Q 67:19)

Kepahlawanan Kuda

Maka ia (Nabi Sulaiman AS) berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Q 38:32"

Serigala

Berkata Nabi Ya'qub AS: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu berlengah daripadanya." Q 12:13

Monday, October 3, 2016

Prinsip Asas Pengurusan Harta Dalam Islam

Asas kepada pengurusan harta dalam Islam bolehlah kita ambil dan renungi daripada sebuah firman Allah swt ini. Harta dan kemewahan yang Allah warisi kepada manusia di bumi ini perlulah diurus dengan baik selari dengan penciptaan manusia sebagai khalifah agar manfaatnya dapat memberi kebaikan bukan sahaja kepada manusia, tetapi seluruh makhluk yang menumpang hidup bersama-sama manusia.

Firman Allah swt:  “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa sahaja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (Al-Baqarah 2:215)

Pengurusan harta dalam Islam bukanlah suatu amalan yang berdiri sendiri tanpa ada kaitan dengan aspek kehidupan yang lain atau wujud pemisahan antara pengurusan harta dengan pengurusan pentadbiran yang lain. Ini kerana semua masalah yang berkait dengan harta di dalam bidang kewangan, ekonomi dan pembangunan dengan aspek sosial dan agama adalah saling berkait rapat dan saling berhubungan semenjak zaman awal Islam. Masalah yang wujud dalam pengurusan harta pada hari ini lahir daripada satu punca sahaja, iaitu keimanan kepada Allah swt.

(Sekadar hiasan)

Thursday, March 24, 2016

PENDEKATAN POLITIK AKP DI TURKI: SUATU SOROTAN TA'LIL AL-AHKAM

Islam Agama Rahmat dan Al-Quran Petunjuk Buat Manusia
Al-Quran dan al-Sunnah yang merupakan dua sumber utama hukum Islam mempunyai kedudukan yang sempurna, sesuai, menepati keperluan masa, keadaan dan tempat mampu menjawab dan memberi petunjuk terhadap semua permasalahan yang muncul, baik yang sedang dihadapi mahupun akan muncul pada suatu hari nanti sehinggalah tibanya kiamat. Sekilah pandang, ayat al-Quran dan hadith yang berbicara mengenai hukum hakam tidaklah banyak berbanding dengan permasalahan baru yang sentiasa muncul dalam kehidupan seharian manusia. Namun, Allah telah menjelas dan menegaskan bahawa al-Quran yang sempurna sifatnya telah terkandung segala bentuk petunjuk dan menjelaskan segala persoalan hukum utama atau permasalahan-permasalahan pokok.

Firman Allah swt yang bermaksud: "Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam." (Surah Yunus 11:37) dan "Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu" (Surah Hud 11:1).

Friday, March 18, 2016

Maqasid Syariah dalam Pematuhan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (MPPHM) oleh Pengeluar Produk Halal

Pendahuluan
Maqasid Syariah bermaksud tujuan sesuatu syariah digubal dan ditetapkan oleh agama Islam atau Allah swt. Allah swt sebagai autoriti mutlak menggubal agama ini dengan perantaraan rasulNya Muhammad swt telah meletakkan perolehan manfaat dan penolakan mudharat sebagai prinsip utama. Ini bersesuaian dengan sifat Allah swt yang Maha Adil lagi Bijaksana serta sesekali tidak akan menzalimi para hambaNya. Al-Khadimi (2001) menyatakan secara ringkas maqasid syariah ialah apa jua kebaikan yang dikehendaki oleh Penggubal syariah iaitu Allah di dalam setiap hukum syara’.[1]
Islam telah meletakkan di dalam setiap hukum hakamnya mempunyai tujuan, makna, hikmah dan hikmah yang tersendiri. Kesempurnaan Islam terbukti melalui al-Quran yang dijadikan panduan hidup, petunjuk dan perlembagaan dalam kehidupan manusia. Nabi Muhammad yang diutus sebagai rasul adalah untuk seluruh manusia dan alam, tiada terkecuali dan tanpa batasan waktu atau golongan umat tertentu seperti rasul-rasul yang diutus sebelum baginda. Perbincangan tujuan pensyariatan merangkumi ibadah khusus dan umum, muamalat, munakahat, jenayah, persoalan halal dan haram, manfaat dan mudarat, dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.

Persoalan halal dan haram sangat signifikan dan berkait rapat dengan bidang makanan dan minuman secara literal serta produk makanan, barangan dan perkhidmatan yang lain. Ini kerana di dalam Islam penggunaan atau pengambilan sesuatu makanan daripada sumber yang haram boleh menjadi penyebab sesuatu doa tertolak dan tidak dimakbulkan. Sehinggakan terdapat ancaman bahawa daging manusia yang tumbuh daripada sumber yang haram maka neraka adalah lebih layak untuknya. Manakala penggunaan barangan dan perkhidmatan yang haram juga memberi implikasi yang tidak kecil terhadap kehidupan seseorang muslim.


(Google)

Sunday, March 13, 2016

Pengenalan Ilmu Ta’lil al-Ahkam 3

Sepertimana yang telah dibincangkan sebelum ini, mengenai apa yang dimaksudkan dengan ta’lil dan ta’lil al-ahkam. Pada kali ini, kita cuba untuk membuat sedikit penilaian ringkas terhadap beberapa pendapat dan perbezaan antara sesama ulama usul al-fiqh dan sesama ulama akidah. Mari kita cuba bina kerangka perbahasan ilmu ta’lil al-ahkam ini agar memudahkan pemahaman.

Perbahasan ilmu ta’lil seperti yang telah diberitahu diperbahas dalam pelbagai bidang dan lapangan selain akidah dan usul fiqh, iaitu ilmu hadis, tafzir dan ilmu bahasa atau sastera Arab. Pada kali ini, kita cuba untuk memahami perbahasan ta’lil dari dua lapangan yang sebenarnya terkait secara langsung antara keduanya iaitu lapangan akidah dan lapangan usul fiqh. Di dalam lapangan usul fiqh pula ia terbahagi kepada dua, sama ada ta’lil itu dibincangakan dalam skop ta’lil qiyas (sila lihat perbincangan mengenai ‘illah di bawah tajuk qiyas dalam perbahasan usul fiqh) atau ta’lil maqasid (akan diterangkan di bawah).

(Gambar sekadar hiasan)

Pengenalan Ilmu Ta'lil al-Ahkam 2

Apakah yang disebut sebagai ta’lil? Secara mudah, pengertian dan fungsinya adalah mengikut bidang yang memperkatakan mengenainya. Pada peringkat permulaan kemunculannya, ia dibincangkan dalam ruang lingkup perbahasan ilmu kalam dan ilmu usul fiqh.

Di dalam perbahasan ilmu kalam, ‘illah membincangkan tiga asas utama, iaitu: 1- Apakah ta’lil itu wajib pada perbuatan Allah?, 2- Apakah ta’lil itu tidak wajib pada perbuatan Allah?, 3- Atau apakah ta’lil itu sebenarnya tertakluk pada akal manusia?

Ketiga-tiga asas utama tersebut sebenarnya terkait dengan penentuan sesuatu itu baik atau buruk. Apa yang dimaksudkan dengan sesuatu adalah segala sesuatu yang berlaku sama ada ia daripada sunnnatullah (perbuatan dan ketetapan Allah) atau daripada perbuatan manusia.


(Gambar sekadar hiasan)

Saturday, March 12, 2016

Pembohongan!

Sarawak ialah Sarawak!

Sarawak bukan Sabah.

Dan.

Sabah bukan Sarawak.

Sabah ialah Sabah.


Pembohongan merosakkan apa jua hubungan!

Mungkin telah di'brain wash' oleh kerabat kiram. Bengong!

Ini bendera negeri Sarawak.


Wednesday, March 9, 2016

Persona Wanita

Seseorang wanita dijadikan Allah penuh dengan sifat yang sangat istimewa. Apabila disebut sangat istimewa bermakna ia mempunyai kelebihan tersendiri yang tiada pada lelaki. Jika seseorang manusia dijadikan dengen penuh kesitimewaan dan keajaiban, ia bermaksud semua manusia, lelaki mahupun wanita. Namun, wanita dijadikan sangat istimewa kerana sifatnya menyempurna kehidupan lawan jenisnya iaitu lelaki.

Allah menjadikan ada sebagai khalifah, lambang kekuatan mentadbir dan mengurus sesebuah kehidupan itu terletak kepada lelaki. Kelebihan yang Allah berikan kepada Adam dan seluruh lelaki menjadikan ianya suatu sifat fitrah yang dikurniakan kepada golongan ini. Mentadbir dan mengurus kehidupan ini merupakan amanah Allah dan ianya termasuk segala hal yang berkaitan ibadah secara umum mahupun khusus. Itulah Adam, contoh tonggak kepada seluruh manusia dan golongan lelaki sebagai tonggak kepada kehidupan sesebuah keluarga.