Burung Bertasbih

Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Q 34:10

Tumbuhan Menghiasi

"Dan Kami lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Q 22:5

Kejadian Burung

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia maha Melihat segala sesuatu." (Q 67:19)

Kepahlawanan Kuda

Maka ia (Nabi Sulaiman AS) berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Q 38:32"

Serigala

Berkata Nabi Ya'qub AS: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu berlengah daripadanya." Q 12:13

Monday, January 15, 2018

Pajeri Terung dan Kedondong

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Bagi edisi santai hari ini, saya ingin berkongsi resepi masak pajeri. Idea ini timbul kerana di rumah terdapat lebihan buah kendondong yang telah dibelah. Beli di sebuah kedai yang agak murah harganya. Agar buah tersebut tidak rosak dan seterusnya membazir, maka semangat membuat pajeri membuak-buak. Akibat teringat masakan mak yang semestinya sentiada melekat di hari dan ingatan. Sebelum ini banyak dah gambar makanan diambil, tapi akibat guna telefon murah, memori bermasalah. Gambar tak dapat nak display.

Bahan-bahannya:
Terung panjang yang sederhana dibelah dua
Kendondong yang telah dibelah (direbus terlebih dahulu agar menjadi separuh lembut)
Bawang merah
Bawang putih
Serbuk kari daging
Kerisik
Bahan tumis tiga serangkai
Udang kering
Santan pekat
Gula melaka
Cili kecil (pemedas)
Garam
Gula

Saturday, January 6, 2018

PENTADBIRAN ISLAM DI SINGAPURA (SIRI AKHIR)

Pentadbiran Islam menghadapi isu semasa

Singapura merupakan sebuah negara yang telah mencapai status negara maju atau ‘first world economy’ dan merupakan satu-satunya negara di Asia Timur yang masih mengekalkan politik sistem autoritian atau ‘authoritian political system’. Singapura juga adalah negara yang mengekalkan kawalan ketat terhadap kebebasan hak asasi bertujuan mengekang anasir-anasir subversif dari mana-mana individu atau kelompok yang boleh menjejaskan kestabilan dan keharmonian negara. Namun tindakan yang agak ketat ini telah dikritik oleh badan-badan hak asasi manusia seperti yang dilaporkan oleh Human Right Watch 2009 dan Amnesty International 2009.

Bentuk pemerintahan di Singapura juga adalah unik kerana merupakan satu-satunya negara di dunia yang menguatkuasakan secara perundangan undang-undang sekular, iaitu pemisahan urusan agama dan politik dengan mendakwa demi kepentingan mengekalkan keharmonian antara agama. Salah seorang menterinya dalam menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sekular ialah “negara Singapura merupakan negara sekular tetapi bukanlah negara yang tidak mempunyai agama”. Pengurusan Islam di Singapura berkait rapat dengan corak pentadbiran dan pemerintahan kerajaannya. Keadaan ini sebenarnya membawa kebimbangan yang tersendiri kepada umat Islam kerana pemisahan antara agama dan politk adalah jelas bertentangan dengan prinsip Islam sebagai agama tauhid dan ad-din yang menyatakan bahawa Islam merangkumi semua aspek kehidupan.Thursday, January 4, 2018

PENTADBIRAN ISLAM DI SINGAPURA (SIRI 6)

Pengurusan Pendidikan dan Madrasah
Keturunan Jawi-Peranakan sangat mementingkan pendidikan, bukan setakat bidang bahasa Melayu, tetapi juga Inggeris. Maka tidak mustahil golongan ini secara aktif terlibat dalam penerbitan, jurnalisme dan mempromosi bahasa Melayu. Di dalam bidang pendidikan yang pesat di Singapura, hanya sekitar 679 orang Melayu sahaja yang merupakan lulusan pengajian tinggi pada tahun 1980. Penekanan kepada penguasaan dwi-bahasa oleh pemerintah Singapura terutama bahasa Inggeris sebagai bahasa wajib di sekolah-sekolah telah menurunkan kualiti sekolah-sekolah dasar Melayu.

Memandangkan sekatan dalam urusan keagamaan yang menjurus kearah pembaratan dan sekularisasi di Singapura boleh membawa kepada masalah sosial dan budaya seperti masalah kekeluargaan, gaya hidup hedonisme, serta tidak menghormati norma-norma sosial dan budaya, kerajaan Singapura dan rakyat Singapura mengambil pandangan bahawa pendidikan agama perlu ada demi kestabilan sosial. Pendekatan yang menggunakan agama untuk mewujudkan satu identiti nasional telah ditinggalkan. Sebaliknya, tumpuan beralih ke arah mewujudkan perpaduan dikalangan pelbagai etnik dan agama.


(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Surah az-Zumar 39:9)
Dengan kekangan-kekangan seperti ini, golongan Muslim minoriti Singapura yang merupakan 14.7% daripada jumlah penduduk Singapura, terdorong untuk menubuhkan sekolah agama swasta atau madrasah tanpa mengharapkan peruntukan daripada kerajaan. Ini adalah kerana pendidikan Islam masih menjadi keutamaan bagi penduduk minoriti Muslim di Singapura. Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) memainkan peranan yang penting dalam memastikan kelangsungan pendidikan Islam di Singapura. Unit Strategik Madrasah MUIS, mengendalikan beberapa program kewangan "Dana Madrasah" seperti pemberian mengikut jumlah individu (Capitation Grant), elaun tambahan guru agama dan geran sumber bagi penggunaan alat bantu audio visual, perpustakaan, pendidikan kenegaraan dan aktiviti kurikulum. MUIS juga mentadbir dan memudahkan urusan peperiksaan kebangsaan, iaitu, Primary School leaving Examination (PSLE) dan Sijil Thanawi Empat (STE) di madrasah.

Tuesday, January 2, 2018

PENTADBIRAN ISLAM DI SINGAPURA (SIRI 5)

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)
Pusat pengurusan dan pentadbiran hal ehwal Islam di Singapura adalah tertumpu kepada Majelis Ugama Islam Singapura. Lembaga MUIS merupakan sebuah badan pembuat keputusan secara keseluruhan dan bertanggungjawab untuk menggubal dasar dan pelan operasi Majlis. Ia terdiri daripada Presiden, Mufti, Ketua Eksekutif dan ahli-ahli lembaga yang dicadangkan namanya oleh menteri yang bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam melalui pencalonan daripada pertubuhan-pertubuhan Islam. Semua ahli lembaga MUIS dilantik oleh Presiden Republik Singapura. Semua ahli MUIS akan berkhidmat bagi tempoh tiga tahun untuk setiap sesi.

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) telah ditubuhkan sebagai sebuah badan berkanun pada tahun 1968 apabila Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (AMLA) berkuatkuasa. Di bawah AMLA, MUIS adalah untuk menasihati Presiden Singapura pada semua perkara yang berkaitan dengan Islam di Singapura. Peranan MUIS adalah untuk memastikan melihat pelbagai kepentingan masyarakat Islam Singapura yang banyak dapat dijaga dan diurus dengan baik. Dalam hal ini MUIS bertanggungjawab untuk mempromosikan aktiviti keagamaan, sosial, pendidikan, ekonomi dan budaya selaras dengan prinsip-prinsip dan tradisi Islam seperti yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah . Berikut adalah pengenalan mengenai MUIS yang diambil dari laman webnya:

Vision: A Gracious Muslim Community of Excellence that Inspires and Radiates Blessings to All

Mission: To work with the community in developing a profound religious life and dynamic institutions. Strategic Priority: To set the Islamic agenda, shape religious life and forge the Singaporean Muslim Identity.

Saturday, December 30, 2017

PENTADBIRAN ISLAM DI SINGAPURA (SIRI 4)

Pentadbiran Hal Ehwal Islam Pasca Pemerintahan British
Peranan Singapura sebagai sebuah pusat ekonomi menyebabkan kebanjiran migrasi daripada luar serta telah mewujudkan bentuk masyarakat yang pelbagai agama dan budaya. Di dalam komuniti muslim, wujud masyarakat yang mempunyai kelompok dan lapisan tertentu berdasarkan kepada keturunan dan keberadaan kekayaan mereka. Perkahwinan dan asimilisasi budaya berlaku dalam kalangan masyarakat Islam sehingga membentuk keluarga-keluarga muslim baru di Singapura. Ia telah memberi definisi baru bagi komuniti muslim yang terdiri daripada Arab, India muslim, Jawa Peranakan dan Melayu pribumi yang mula membentuk identiti tempatan dengan berbahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat serta kebiasaan setempat.

Keturunan Arab merupakan para pedagang, pengusaha dan tuan tanah. Kekayaan dan status kedudukan mereka yang tinggi memasukkan mereka ke dalam elit sosial kemuniti muslim. Keturunan Jawa Peranakan juga menikmati status yang tinggi dalam komuniti yang lebih luas. Sejak awal abad ke-20, keturunan Arab dan India muslim mula dilibatkan ke dalam pelbagai bidang urus-tadbir negara oleh Gabenor yang terdiri daripada orang-orang British. 

Friday, December 29, 2017

PENTADBIRAN ISLAM DI SINGAPURA (SIRI 3)

Pembangunan Peradaban Islam di Singapura
Pembentukan peradaban Islam di Singapura tidak boleh terlepas daripada keberadaan bangsa Melayu yang mendiami dan menjadi pribumi asal. Seperti yang telah disebutkan, identiti muslim tidak dapat lari daripada bangsa Melayu. Namun, masalah yang dihadapi ialah kurangnya pemimpin tradisional pribumi, ditambah Melayu dan Islam adalah kumpulan minoriti di Singapura. Keadaan ini kemudiannya memberi pengaruh dan kesan terhadap kepentingan-kepentingan mereka semasa berhadapan dengan pemerintah British yang mempunyai kepentingan dan keutamaan tersendiri.

Penduduk muslim Singapura pada peringkat penjajahan iaitu kurun ke-19 terbahagi kepada dua golongan iaitu muslim-pribumi dan muslim-migran. Muslim-pribumi terdiri daripada orang-orang Melayu, manakala muslim-migran terbahagi kepada dua, iaitu dari dalam wilayah dan dari luar wilayah. Dari dalam wilayah terdiri daripada orang-orang Jawa, Bugis, Sumatera, Riau, Sulawesi dan Bawean, manakala dari luar wilayah terdiri daripada Arab dan India. Orang-orang migran ini terdiri daripada golongan peniaga atau pedagang yang berhijrah ke Singapura.Sumber: Google

Walaupun golongan migran-muslim yang terdiri daripada bangsa Arab dan India merupakan kumpulan minoriti, namun mereka mempunyai kedudukan yang baik dalam kalangan masyarakat. Mereka terdiri daripada golongan kaya, berpendidikan, pemilik tanah dan perumahan, terlibat dalam pertanian dan perdagangan, serta telah mampu membentuk suatu jaringan elit komersial. Migran-Arab merupakan penyandang dana utama dalam pembangunan masjid-masjid, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi Islam. Dalam pada itu, orang-orang Arab memainkan peranan yang penting dalam penerbitan dan pengagihan buku-buku keagamaan dan penyebaran pemikiran Islam fundamental dan reformasi dari Timur Tengah di sekitar rumpun Asia Tenggara. Meraka juga memainkan peranan yang penting dalam bidang pendidikan Islam di Singapura. Di antara madrasah yang terpenting adalah Madrasah Al-Junied al-Islamiya, Madrasah Wak Tanjong, Madrasah Al-Sagoff dan Madrasah Al-Ma’arif al-Islamiah.

Wednesday, December 27, 2017

PENTADBIRAN ISLAM DI SINGAPURA (SIRI 2)

Kedatangan Islam Ke Singapura
Kedatangan dan perkembangan Islam di Singapura tidak boleh dipisahkan dengan catatan kedatangan Islam ke Semenanjung Malaysia dan kepulauan Nusantara. Terdapat beberapa pendapat menganai kedatangan Islam di Nusantara. Pendapat pertama menyatakan seawal abad ke-7 dan ke-8 Masihi, telah berlaku hubungan dagang antara para pedagang muslim dari Timur Tengah dan India dengan Nusantara, lebih awal daripada pihak Portugis, Belanda, Amerika Syarikat dan British. Hasilnya, telah wujud perlembagaan dan kekuasaan politik Islam di wilayah Nusantara ini pada abad ke-12 Masihi. Pendapat kedua menyatakan Islam datang ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masihi daripada bukti telah wujud sistem politik yang melambangkan pemerintahan Islam iaitu kerajaan Islam-Pasai. Pendapat ketiga kedatangan Islam bermula abad ke-15 sehingga abad ke-16 Masihi. Namun pendapat yang rasmi mengenai kedatangan Islam ke Singapura ialah melalui pemerintahan Islam di Melaka yang kemudiannya diwarisi oleh Kesultanan Melayu Johor di rantau ini. Di dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka sejak tahun 1500-an telah direkod mengamalkan perundangan Islam (syariah). Sehinggalah pada tahun 1824 yang mana Singapura masih di bawah pemerintahan Kesultanan Melayu Johor sebelum dibuka oleh Raffles dan undang-undang Islam hanya meliputi dan berkaitan dengan urusan peribadi sahaja.

Proses perkembangan Islam berlaku dengan kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti di Sumetera, Jawa, Kalimantan dan Nusantara Timur. Walaupun pengislaman Parameswara (yang kemudiannya menukar nama kepada Megat Iskandar Syah) telah menjadikan Melaka sebagai pusat penting kekuatan politik Islam, namun Islam belum kelihatan pengaruhnya di kejiranan mereka iaitu Singapura. Apa yang menarik ialah kesungguhan dan ketekunan perkembangan agama Islam di Singapura berlaku ketika setelah berada di bawah penjajahan British.


Sumber gambar: Google