Burung Bertasbih

Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Q 34:10

Tumbuhan Menghiasi

"Dan Kami lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Q 22:5

Kejadian Burung

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia maha Melihat segala sesuatu." (Q 67:19)

Kepahlawanan Kuda

Maka ia (Nabi Sulaiman AS) berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Q 38:32"

Serigala

Berkata Nabi Ya'qub AS: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu berlengah daripadanya." Q 12:13

Monday, August 24, 2015

Pentadbiran Pejabat Organisasi (Siri 1)

Pengenalan
Definisi Pejabat: Bangunan (ruang, bilik dan sebagainya) tempat bekerja atau tempat diselenggarakan pelbagai urusan. Contohnya pusat pentadbiran kerajaan, perusahaan, pertubuhan dan lain-lain.

Mengemas Pentadbiran Pejabat Organisasi
Sesebuah organisasi memerlukan jentera pentadbiran yang terdiri daripada manusia untuk mengurus dan menyelia serta sebagai pencetus dan penggerak. Organisasi memerlukan pentadbiran tetapi tidak semestinya pejabat. Pejabat tidak semestinya diperlukan asalkan organisasi dapat dan mampu ditadbir urus dengan baik dan lancar. Namun, kewujudan pejabat sebagai pusat operasi menjadi pelengkap asas kepada kewujudan sesebuah organisasi dan pentadbirannya.

Peranan Pejabat dalam Organisasi
Adalah menjadi tanggungjawab sesebuah organisasi untuk mentadbir serta memelihara kepentingan ahli-ahlinya atau pelanggannya. Bagi maksud ini, organisasi hendaklah menentukan tujuan-tujuan, objektif-objektif dan dasar-dasarnya itu. Pejabat ditubuhkan dengan fungsi-fungsi yang tertentu. Maka adalah menjadi tanggungjawab pejabat melaksanakan dasar-dasar dan rancangan-rancangan yang ditetapkan oleh organisasi dengan licin dan memuaskan. Oleh yang demikian, pemimpin organisasi hendaklah sentiasa berikhtiar supaya fungsi-fungsi itu boleh dilakukan dengan segera dan baik tanpa menggunakan tenaga, masa dan perbelanjaan yang tidak mampu ditanggung dan berlebihan.