Burung Bertasbih

Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Q 34:10

Tumbuhan Menghiasi

"Dan Kami lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Q 22:5

Kejadian Burung

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia maha Melihat segala sesuatu." (Q 67:19)

Kepahlawanan Kuda

Maka ia (Nabi Sulaiman AS) berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Q 38:32"

Serigala

Berkata Nabi Ya'qub AS: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu berlengah daripadanya." Q 12:13

Wednesday, June 7, 2017

Mentadbir Negara Dengan Islam

Assalamualaikum dan salam hormat.

Segala puji bagi Allah, pemilik dan pentadbir alam yang fana'. Selawat dan salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad saw, kaum kerabat baginda, sahabat baginda, seterusnya para salafus soleh yang mengikuti baginda dengan iman, ilmu dan akhlak, yang terdiri daripada para tabi'in, tabi' tabi'in dan itba' tabi' tabi'in.

Pertambahan bilangan masjid yang dibina dan pemerkasaan pengimarahan masjid, pertambahan sekolah-sekolah agama tahfiz, agama integrasi, pondok-pondok moden, pertumbuhan produk-produk perbankan Islam, pembinaan pusat pengajian tinggi, pusat pemikiran dan penyelidikan Islam, pemerkasaan undang-undang syariah, peningkatan integriti dan etika penjawat awam, pembasmian perlakuan jenayah, pengurangan kadar kemiskinan, penyediaan infrastruktur dan fasiliti kemudahan awam yang baik dan pelbagai lagi. Ini semua antara contoh hasil yang diperoleh melalui 'Islam mentadbir negara'.

Jika disorot pegangan kukuh berkaitan Islam mentadbir negara, kita perlu merujuk kepada perlembagaan negara ini iaitu Perlembagaan Persekutuan. Di dalam perlembagaan telah jelas menyatakan Islam sebagai agama persekutuan, dengan kedudukan serta peranannya sangat jelas. Dimaklumi bahawa penafsiran undang-undang atau perlembagaan hanya boleh dibuat di mahkamah oleh para hakim. Maka, adalah sangat tidak patut dan munasabah sekiranya terdapat pihak yang masih mahu berpegang dengan kata-kata lapuk beberapa pemimpin negara terdahulu bahawa Islam 'sebagai agama rasmi' bermaksud Islam yang menjadi elemen adat, alat atau simbol Islam di dalam majlis rasmi negara semata. Seharusnya, penafsiran terbaru daripada pihak hakim serta mahkamah yang lebih bersifat holistik, lengkap dan signifikan digunapakai dan difahami oleh para pemimpin dalam pentadbiran kerajaan.