Monday, December 13, 2010

Peranan Agama Dalam Menangani Masalah Sosial

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam memasakkan buminya dengan gunung-ganang serta mencengkam hamparannya dengan flora pelbagai warna. Menjadikan fauna beranika bentuk dan fungsi. Semua untuk dimanfaatkan oleh manusia selaku khalifah dan pentadbir alam ini secara sah.

Selaut selawat dan salam buat junjungan mulia Muhammad Ibnu Abdullah, datuk kepada Saidina Hasan dan Husin. Sesungguhnya keturunan baginda sehingga ke hari kiamat penyinar di muka bumi ini insya Allah.

Pendahuluan
sejak di Mesir, fikiran saya ligat mempersoalkan suatu perkara iaitu; Pada hari ini, Rukun Negara telah disusun selari setelah berlakunya peristiwa rusuhan 16 Mei 1969. Rukun Negara tersebut ialah:-

Kepercayaan Kepada Tuhan,
Kesetiaan Kepada Raja dan Negara,
Keluhuran Perlembagaan,
Kedaulatan Undang-undang,
Kesopanan dan Kesusilaan.


Apa punca kebejatan sosial yang berlaku d Malaysia hari ini? Salah laku etika, adab dan akhlak bukan hanya di kalangan rakyat, malah pemimpin. Bukan hanya di kalangan masyarakat bandar, malah masyarakat kampung. Bukan sahaja di kalangan golongan bawahan serta kurang pendidikan, malah golongan pertengahan, atasan serta golongan cerdik pandai. Persoalan in terus bermain di kortak fikiran saya sehinggalah tiba di Malaysia. Sekonyong-konyong, apabila mempuka laman sesawang IKIM, saya tertarik dengan seminar yang bertajuk 'Peranan Agam dalam Menangani Masalah Sosial'. Alhamdulillah saya dapat menghadirinya selama dua hari bermula 8 sehingga 9 Disember yang lalu.

Sekiranya ingin dibandingkan antara Rukun Negara dengan Rukun Iman atau Rukun Islam, pasti ianya tidak merupakan suatu kewajipan bagi seluruh umat Islam di dunia mahupun di Malaysia. Walaubagaimanapun, Rukun Negara ini bolehlah dilihat sebagai suatu benteng, panduan dan jatidiri keseluruhan rakyat Malaysia. Dalam konteks sesebuah negara yang berdaulat, Rukun Negara dilihat sebagai suatu keperluan dan tuntutan terhadap rakyatnya agar ianya dihayati, difahami dan diaplikasikan dalam segenap aspek kehidupan di dalam setiap peringkat masyarakat bermula barisan pimpinan sehinggalah rakyat jelata. Tiada seorang yang terlibat walau tinggi mana status dan pangkat mereka kerana mereka tetap warganegara Malaysia.

Antara Kepercayaan, Keyakinan dan Keimanan
Di dalam slot motivasi, seringkali pada penceramah atau fasilitaor akan menyatakan bahawa percaya dan yakin itu suatu perkara yang berbeza. Contoh mudah, seorang raja diuji untuk menyatakan kepercayaan dan keyakinannya terhadap panglima panah negaranya. Suatu hari di tanah lapang, ditunjukkan aksi pemanah tersebut.

Seorang khadam diminta untuk berdiri di dua kaki di hadapan sebatang pokok. Panglima pemanah tersebut berdiri dengan busur beserta anak panahnya sejauh 100 kaki menghadap pokok tersebut. Di atas kepada khadam diletakkan sebuah kotak kecil dan di atas kotak kecil diletakkan sibiji epal. Penamah tersebut diminta untuk memanah epal dengan panahan yang tepat sehingga tidak menjatuhkan kotak yang berada di atas kepala. Maka setelah ditenung, anak panah pun menyusur laju ke arah khadam.

"Wah, hebatnya pemanah aku ini!" bisik raja setelah melihat anak panah berserta epal yang telah tersusuk melekat di batang pokok. Khadam tersebut menggeletar ketakutan. Maka, setelah melihat reaksi raja tersebut, si pemanah bertanya kepada raja "Adakah tuanku memperakui dan percaya akan kehebatan saya?" Lantas raja menjawab "Ya, saya memperakui kehebatan kamu!" Si pemanah membalas, sudikah tuanku menggantikan tempat khadam untuk kali kedua saya memanah epal?" Raja terkejut. "Tidak! Beta tidak mahu! Pastinya beta akan mati sekiranya panah tersebut tidak mengenai epal tetapi tersusuk di muka atau di dada beta".

Si pemanah membalas "Tuanku, ini bermakna tuanku hanya percaya dengan kehebatan patik. Namun, tuanku masih tidak yakin terhadap diri patik. Bagaimana patik mampu memberikan sepenuh jiwa dan raga patik hanya kerana tanah berdaulat ini sedangkan tuanku masih tiada keyakinan sepenuhnya terhadap diri patik?" Maka raja tersentak dan memperakui kesilapannya.

Keimanan pula dengan makna yang mudah dan umum ialah membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan. Imam kebiasaannya menuntut untuk orang yang beriman menujukkan atau mempersembahkan suatu pembuktian tanda iman yang berada didalam diri seseorang. Ini sangat berkait rapat denganjatidiri seorang muslim. Maka, istilah 'kepercayaan' di dalam Rukun Negara yang pertama merupakan serendah-rendah darjat dalam memperakui elemen Ke'tuhan'an tersebut. Maka apabila ditafsirkan Rukun Iman dengan menggunakan istilah 'percaya' apada saya ia kurang tepat.

Adanya Tuhan
Prinsip asas ini seolah mensyaratkan bahawa semua warganegara Malaysia perlu beragama dan tiada tempat bagi mereka sekiranya tidak beragama dan tidak mempercayai wujudnya Tuhan (athies). Mereka perlu ada satu panduan beragama dalam menjalani kehidupan seharian. Antara agama utama di Malaysia ialah Islam, Kristian, Budhha, Hindu, Sikh dan politisme/animisme.

Apabila adanya pemikiran memperakui adanya Tuhan, maka mereka secara tidak langsung memperakui adanya kuasa lain yang Maha Hebat yang menguasai alam serta memberikan suatu panduan kehidupan. Perkara yang paling asas ialah kepercayaan mereka akan adanya asas etika kehidupan yang perlu mereka lakukan agar mendapat kebahagiaan hidup serta terhidar daripada malapetaka dan kemarahan Tuhan.

Bagaimana pemikiran setiap penganut agama dalam bagaimana mereka memberi interpretasi terhadap simbol, bilangan, kuasa dan penjelmaan tuhan bukanlah merupakan suatu isu utama. Ini kerana dalam Islam, setiap manusia mempunyai hak dalam beragama (tanpa disertai di sini perbahasan yang mendalam mengenainya). Ini jelas apa yang diterangkan di dalam surah al-Kafirun dan beberapa ayat lain di dalam Al-Quran.

Prinsip Kebaikan
Apabila adanya konsep pemikiran bahawa tuhan itu ada dan wujud, serta ada ajaran yang diberikan oleh tuhan, maka asas semua agama ini adalah menuju kebaikan. Tanpa mempersoal dan diperbincang secara terperinci setiap ajaran agama, semua agama mengarah kepada kehidupan yang bahagia, mengelak kerosakan dan menjauhi perkara yang buruk.

Walaupun di dalam agama Islam terdapatnya hujjah atau penjelasan kukuh yang pelbagai dalam menafikan hakikat kebaikan yang dibawa oleh ajaran agama lain, namun dalam menyeimbangkan antara menjalankan seruan terhadap pengabdian hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan kebebasan dalam beragama bagi mana-mana manusia, perlu diambil kira. Akhirnya kebaikan itulah sebenarnya fitrah bagi kemanusiaan. Hanyasanya pemikiran dalam memaksudkan tuhan itu berbeza.

Bersambung.. (Siri 2)

Kuala Lumpur,
7 Muharram 1432 H.

No comments: