Burung Bertasbih

Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Q 34:10

Tumbuhan Menghiasi

"Dan Kami lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Q 22:5

Kejadian Burung

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia maha Melihat segala sesuatu." (Q 67:19)

Kepahlawanan Kuda

Maka ia (Nabi Sulaiman AS) berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Q 38:32"

Serigala

Berkata Nabi Ya'qub AS: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu berlengah daripadanya." Q 12:13

Monday, October 3, 2016

Prinsip Asas Pengurusan Harta Dalam Islam

Asas kepada pengurusan harta dalam Islam bolehlah kita ambil dan renungi daripada sebuah firman Allah swt ini. Harta dan kemewahan yang Allah warisi kepada manusia di bumi ini perlulah diurus dengan baik selari dengan penciptaan manusia sebagai khalifah agar manfaatnya dapat memberi kebaikan bukan sahaja kepada manusia, tetapi seluruh makhluk yang menumpang hidup bersama-sama manusia.

Firman Allah swt:  “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa sahaja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (Al-Baqarah 2:215)

Pengurusan harta dalam Islam bukanlah suatu amalan yang berdiri sendiri tanpa ada kaitan dengan aspek kehidupan yang lain atau wujud pemisahan antara pengurusan harta dengan pengurusan pentadbiran yang lain. Ini kerana semua masalah yang berkait dengan harta di dalam bidang kewangan, ekonomi dan pembangunan dengan aspek sosial dan agama adalah saling berkait rapat dan saling berhubungan semenjak zaman awal Islam. Masalah yang wujud dalam pengurusan harta pada hari ini lahir daripada satu punca sahaja, iaitu keimanan kepada Allah swt.

(Sekadar hiasan)