Burung Bertasbih

Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Q 34:10

Tumbuhan Menghiasi

"Dan Kami lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Q 22:5

Kejadian Burung

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia maha Melihat segala sesuatu." (Q 67:19)

Kepahlawanan Kuda

Maka ia (Nabi Sulaiman AS) berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Q 38:32"

Serigala

Berkata Nabi Ya'qub AS: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu berlengah daripadanya." Q 12:13

Wednesday, December 2, 2015

Pengenaan Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST): Sorotan Umum Dalam Aplikasi Maqasid al-Syari’ah

Sesebuah negara hendaklah ditadbir urus dengan memenuhi prinsip pematuhan terhadap hukum hakam Allah swt dan memenuhi matlamat kehendak syara’. Pematuhan hukum Allah bermaksud segala urusan tadbir urus hendaklah selari dengan perintah Allah seperti pemilihan ketua tertinggi dari kalangan orang yang beriman, hukuman dan pemerintahan hendaklah berkonsepkan keadilan dan kebajikan sejagat, keputusan berkaitan keperluan masyarakat hendaklah diperbincang di dalam mesyuarat dan sebagainya. Manakala memenuhi kehendak matlamat syara’ ialah, apa yang ditetapkan oleh syara’ dalam segala hal hukum yang ditetapkan adalah mengambil manfaat dan menolak mudarat.

Pembinaan, kelangsungan dan pengukuhan sesebuah negara berkait rapat dengan kestabilan dalam sektor ekonomi dan kewangan. Pelbagai cara dan instrument boleh digunapakai untuk negara memperoleh kekuatan kewangan. Di dalam Islam, antara cara yang diperintah dan dibenarkan oleh syara’ untuk memperoleh pendapatan ialah menggalakkan urusan jual beli, pembayaran zakat, pemberian harta waqaf, sumber asli, pengutipan cukai, pinjaman, pelaburan dan lain-lain serta pengagihan yang saksama di kalangan anggota masyarakat bagi memenuhi keperluan asas mereka.