Burung Bertasbih

Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Q 34:10

Tumbuhan Menghiasi

"Dan Kami lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Q 22:5

Kejadian Burung

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia maha Melihat segala sesuatu." (Q 67:19)

Kepahlawanan Kuda

Maka ia (Nabi Sulaiman AS) berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Q 38:32"

Serigala

Berkata Nabi Ya'qub AS: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu berlengah daripadanya." Q 12:13

Sunday, November 8, 2015

Konsep Ta’arudh dan Kesannya: Antara method Hanafiyyah dan Syafi’iyyah Serta Aplikasinya Menangani Pertembungan Ibarah dan Isyarah al-Nas

Konsep pertentangan antara dalil-dalil syara’ serta perbandingan method yang digunakan oleh Hanafiyyah dan Syafi’iyyah dalam menangani masalah Ta’arudh dan kesannya

Pertentangan bermaksud dari segi bahasa ialah percanggahan dan penerimaan iaitu percanggahan yang berlaku terhadap sesuatu perkara yang sama.

Dari segi istilah ialah pertentangan yang berlaku terhadap dua dalil. Seperti dalil pertama menunjukkan kepada menuntut dan menetapkan, manakala dalil kedua menunjukkan menghalang dan menafikan. Ia berlaku dalam isu hukum, tempat dan masa yang sama. Syarat ia diterima sebagai pertentangan ialah kedua-dua dalil tersebut mempunyai kekuatan yang sama.

Ulama bersepakat bahawa nas (al-Quran atau hadith) atau dalil syara’ tidak mungkin berlaku pertentangan. Ini kerana hanya Allah yang menetapkan dan menentukan setiap nas dan dalil tersebut, justeru mustahil ia berlaku. Namun setelah penelitian oleh para mujtahid, hakikat pertentangan yang berlaku ialah dari sudut zahir sahaja dan dasar atau punca ia berlaku iaitu kerana perbezaan kekuatan antara qat’i dan zanni dan sifat atau hal keadaan dalil tersebut.