Burung Bertasbih

Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Q 34:10

Tumbuhan Menghiasi

"Dan Kami lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Q 22:5

Kejadian Burung

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia maha Melihat segala sesuatu." (Q 67:19)

Kepahlawanan Kuda

Maka ia (Nabi Sulaiman AS) berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Q 38:32"

Serigala

Berkata Nabi Ya'qub AS: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu berlengah daripadanya." Q 12:13

Thursday, October 29, 2015

Konsep al-Qawa’id al-Usuliyyah al-Lughawiyyah dan Peranannya dalam Istinbat Hukum

Pendahuluan
Islam merupakan agama yang syumul dan sempurna. Ianya diturunkan oleh Allah swt kepada manusia melalui perutusan NabiNya yang mulia, Nabi Muhammad swt. Perutusan ini disertakan dengan sebuah kitab panduan yang dipenuhi dengan panduan hidup dan sumber hukum terhadap perbuatan manusia. Sumber hukum atau dalil perundangan merupakan dasar pengambilan di dalam menetapkan sesuatu hukum syara’. Dasar tersebut sama ada sumber yang digunakan berasaskan sumber yang disepakati iaitu dalil qati ataupun sumber yang tidak disepakati iaitu dalil zanni.


Sunday, October 18, 2015

Nota Subjek Maqasid wa al-Hikam at-Tasyri'iyyah

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Di bawah ini merupakan nota atau dengan lebih tepat latihan yang diberikan bagi subjek Maqasid wa al-Hikam at-Tasyri'iyyah. latihan ini dijadikan sebagai nota rujukan untuk masa depan bagi penulis. Juga sebagai perkongsian kepada sesiapa sahaj yang mahu mengambil manfaat daripadanya.

Moga Allah mempermudah urusanku, merahmati hidupku dan memberkati ilmuku. Amin..

Hidup dalam mencari...

Bandar Baru Bangi,
5 Muharram 1437H.


المادة مقاصد الشريعة

1- تكلم عن المتقدمين من العلماء الذين قد بيّنوا علم مقاصد الشريعة بالتعابير المختلفة، وسبب ذلك، مع الذكر هذه التعبيرات التي تداولت بينهم.

Saturday, October 10, 2015

Ringkasan Hukuman Mati Mandatori: Satu Analisis Menurut Pengamalan Undang-undang di Malaysia dan Syariah oleh Azman bin Mohd Noor

*Penulisan ini merupakan ringkasan daripada Jurnal Undang-undang dan Masyarakat yang bertajuk: Hukuman Mati Mandatori: Satu Analisis Menurut Pengamalan Undang-undang di Malaysia dan Syariah oleh Azman bin Mohd Noor

Pendahuluan
Dalam kebelakangan ini, isu hukuman mati mandatori telah mendapat reaksi berbeza daripada masyarakat antarabangsa. Ada yang menyokongnya, malah tidak ketinggalan juga yang mengecamnya. Antaranya ialah isu hukuman mati mandatori yang dikenakan oleh kerajaan Indonesia terhadap pesalah pengedar dadah warganegara asing seperti Australia yang tidak meletakkan hukuman mati terhadap mana-mana peruntukan undang-undang mereka. Jurnal ini membicarakan peruntukan hukuman mati mandatori di Malaysia ke atas kesalahan-kesalahan tertentu, kedudukan hukuman mandatori dan peruntukannya menurut perspektif syariah.

Hukuman Mati Mandatori di Malaysia
Hukuman paling berat yang diperuntukkan di Malaysia atas sesuatu jenayah ialah hukuman mati. Jenayah yang boleh melibatkan hukuman mati di Malaysia adalah berasaskan peruntukan seperti berikut:
1- Kanun Keseksaan: Seksyen 121, 121A, 132, 194, 302, 305, 364, 396
2- Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960: Seksyen 57(1)
3- Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971, Akta 37: Seksyen 3, 3A, 7(1)
4- Akta Dadah Merbahaya 1952: Seksyen 39B