Burung Bertasbih

Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Q 34:10

Tumbuhan Menghiasi

"Dan Kami lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Q 22:5

Kejadian Burung

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia maha Melihat segala sesuatu." (Q 67:19)

Kepahlawanan Kuda

Maka ia (Nabi Sulaiman AS) berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Q 38:32"

Serigala

Berkata Nabi Ya'qub AS: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu berlengah daripadanya." Q 12:13

Wednesday, July 29, 2015

Pengenalan Fiqh Jinayah (Perundangan Islam)

Nota Ringkas Pengenalan Fiqh Jinayah

Apabila kita menyebut mengenai 'kesalahan', maka terangkum di dalamnya perkataan 'jinayah' dan 'sivil'. Sedangkan, sebutan bagi istilah 'kesalahan' ianya merangkumi perkataan 'jinayah' dan 'jarimah'.

Jinayah (selepas ini menggunakan perkataan jenayah) bermaksud "Segala perbuatan jahat atau salah yang diharamkan syara' dan ditentukan hukum ke atas pelakunya, sama ada melibatkan nyawa, kecederaan tubuh badan, harta benda, maruah dan sebagainya".

Fuqaha' mempunyai dua pendapat mengenai perbezaan antara jenayah dan jarimah.
Pertama: Jenayah merupakan kesalahan hudud dan qisas, manakala jarimah adalah kesalahan ta'zir.
Kedua: Jenayah merupakan kesalahan qisas dan diyat, manakala jarimah mencakupi semua kesalahan.