Burung Bertasbih

Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Q 34:10

Tumbuhan Menghiasi

"Dan Kami lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Q 22:5

Kejadian Burung

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia maha Melihat segala sesuatu." (Q 67:19)

Kepahlawanan Kuda

Maka ia (Nabi Sulaiman AS) berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Q 38:32"

Serigala

Berkata Nabi Ya'qub AS: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu berlengah daripadanya." Q 12:13

Thursday, November 27, 2014

Konsep Kewarganegaraan Non-Muslim Di Dalam Negara Islam

Pendahuluan
Rentetan peristiwa hijrah Rasulullah saw ke Kota Yathrib, telah termetrai suatu bentuk perjanjian yang memberi erti kesetiaan, kepatuhan dan pengiktirafan.  Perjanjian ini dilakukan oleh Rasulullah saw bersama orang beriman yang berhijrah dan masyarakat Yathrib ketika itu. Demi mendaulatkan ajaran Islam dan penghayatan hukumnya, menjaga dan mengawal kesejahteraan pengikutnya, serta keselamatan wilayah yang diduduki, maka sebuah pemerintahan telah dibentuk oleh baginda berdasarkan sebuah piagam atau perlembagaan. 

Ketika itu masyarakat Yathrib terdiri daripada kepelbagaian masyarakat seperti:
1. Penduduk berbangsa Arab al-Ansar, iaitu penduduk asal Yathrib yang terdiri daripada puak Aus dan Khazraj. Mereka terpecah kepada beberapa suku berdasarkan kedatangan mereka daripada uatara mahupun selatan. Mereka digelar al-Ansar kerana mereka membantu Rasulullah semasa peristiwa hijrah ke Madinah.

2. Penduduk berbangsa Arab al-Muhajirin, iaitu penduduk yang berhijrah dari Kota Mekah bersama-sama Rasulullah saw. Mereka terdiri daripada pelbagai puak di Mekah.

3. Penduduk berbangsa Yahudi, iaitu penduduk Madinah yang berhijrah dari tempat lain sejak sekian lama untuk menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka terdiri daripada lebih 20 suku kesemuanya. Suku terbesar adalah Qainuqa’, Nadhir dan Quraizah.