Burung Bertasbih

Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Q 34:10

Tumbuhan Menghiasi

"Dan Kami lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Q 22:5

Kejadian Burung

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia maha Melihat segala sesuatu." (Q 67:19)

Kepahlawanan Kuda

Maka ia (Nabi Sulaiman AS) berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Q 38:32"

Serigala

Berkata Nabi Ya'qub AS: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu berlengah daripadanya." Q 12:13

Sunday, September 25, 2011

Kepimpinan Dalam Islam

Kepimpinan dalam Islam ialah merealisasikan konsep 'khalifah' di atas muka bumi demi mewujudkan kebaikan dan proses Islah.

Firman Allah swt yang bermaksud: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka (malaikat) berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah 2:30)

Allah swt telah memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tujuan seorang khalifah adalah mengabdikan dirinya kepada Allah swt, selari dengan firmanNya "tidaklah aku menjadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadat kepada Allah". Beribadat atau mengabdikan (memperhambakan) diri kepada Allah bermakna tunduk patuh kepada segala suruhan dan perintah Allah. Ia merangkumi segala aspek kehidupan.

Wednesday, September 21, 2011

Bukan Sesenang Yang Disangka

Mungkin wujud sesetengah golongan yang memandang rendah dengan pelajar yang mengaji agama. tidak terlepas juga pandangan rendah ini terharap orang-orang yang mengaji di Al-Azhar. Mungkin menganggap lepasan Al-Azhar tidak sekualiti tempat-tempat pengajian lain yang bersistematik pengajian dan pengurusannya.

Tidak dinafikan, setiap tempat ada kelebihan dan kekurangannya. Andai di sana ada lebih, mungkin di sini ada kurangnya. Andai di sana ada kurang, mungkin di sini ada kelebihan yang hanya ada di sini. Maka sana dan sini dijadikan ada kurang dan lebihnya sebagai penyempurna sesuatu kerana tiada yang sempurna sebenarnya di dunia ini.